Object structure

Creator:

Włodarczak, Sylwia ; Ochowiak, Marek ; Krupińska, Andżelika ; Markowska, Małgorzata

Title:

Metody określania struktury emulsji O/W wytwarzanych w rozpylaczach o stożkowej komorze wirowej = The methods for determining the structure of O/W emulsion formed in the atomizers with conical swirl chamber

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono proces wytwarzania emulsji O/W w rozpylaczach wirowych o różnej konstrukcji. Szczegółowo omówiono dwie metody określenia wielkości kropel. Analizowano rozkłady średnic kropel i średnie średnice Sautera. Wykazano, że udział fazy olejowej oraz geometria rozpylacza, a zwłaszcza wysokość komory, wpływają na wielkość kropel.

Abstract:

The paper presents the process of emulsion O/W formation in the pressure-swirl atomizers of the different construction. Two methods for determining the droplet size are discussed in detail. Droplet size distributions and Sauter mean diameters were analyzed. It has been shown that the oil phase share and atomizer geometry, especially the chamber height, affect the droplet size.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

113-116

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego