Object structure

Creator:

Pawłowski, Eligiusz

Title:

Estymacja stałej czasowej metodą liniowej aproksymacji pochodnej funkcji ekspotencjalnej = Time constant estimation using linear approximation of the exponential function derivative

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawia się metodę estymacji termicznej stałej czasowej czujnika wykorzystującą liniową aproksymację pochodnej funkcji eksponencjalnej metodą najmniejszych kwadratów. Omówiona metoda została zastosowana do zaprojektowania nowego typu anemometru typu ?hot- wire?. Przedstawiono odpowiednie zależności matematyczne, zrealizowany system pomiarowy oraz uzyskane przykładowe wyniki pomiarów.

Abstract:

The paper presents method for estimating the sensor`s thermal time constant using linear approximation of the exponential function derivative by the least squares method. The discussed method was used to design a new type of hot-wire anemometer. Relevant mathematical relationships, the measurement system implemented and sample measurement results obtained were also presented.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

77-80

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego