Object structure

Creator:

Wanatko, Grzegorz

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Kulisy erygowania parafii greckokatolickiej w Międzyrzeczu = Behind-the scenes foundation process of the greek-catholic parish in Międzyrzecz

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

Międzyrzecz ; parafia greckokatolicka ; Pasławski, Michał (ksiądz) ; akcja "Wisła" ; Ziemia Lubuska ; Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ; Greek-Catholic parish ; the Operation Vistula ; Lubusz Land ; Ukrainian Social-Cultural Association

Abstract_pl:

W połowie lat 50. XX wieku w Polsce doszło to przeobrażeń politycznych. Duch zmian spowodował, że w kraju zaczęły powstawać parafie greckokatolickie. Było to tematem rozmów w kręgach najwyższych hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego i przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego. Parafie te miały powstać także na Ziemi Lubuskiej. ; Jedna z nich powstała w Międzyrzeczu. Należy ona do najstarszych parafii tego wyznania erygowanych w Polsce po II wojnie światowej, a starania o jej utworzenie sięgają 1956 roku. Wyznawcy Kościoła greckokatolickiego w Międzyrzeczu i okolicy pojawili się głównie wskutek przymusowych przesiedleń Akcji ?Wisła? w 1947 roku. ; Po odwilży październikowej, gdy pojawiła się taka możliwość, usiłowano stworzyć struktury Kościoła greckokatolickiego w Międzyrzeczu. Aktywni w tym zakresie byli również członkowie miejscowego oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK) na czele z jednym z liderów - Janem Furtakiem. Budowa struktur parafii napotkała jednak opór lokalnego środowiska, zarówno duchownych, jak i wiernych rzymskokatolickich. Także komunistyczna władza czyniła problemy w pozyskaniu obiektu przeznaczonego na potrzeby grekokatolików. ; Ostatecznie udało się uzyskać zgodę na odprawianie nabożeństw greckokatolickich w jednym z międzyrzeckich kościołów. Opieki nad wspólnotą grekokatolików podjął się ks. Michał Pasławski. Oficjalnie erygowano greckokatolicką parafię w Międzyrzeczu w 1958 roku. Parafia greckokatolicka w Międzyrzeczu pw. świętego Cyryla i Metodego funkcjonuje do dziś. Obecnie należy do dekanatu zielonogórskiego, który wchodzi w struktury diecezji (eparchii) wrocławsko-gdańskiej.

Abstract:

In the mid-1950s, Poland experienced political transformations. The spirit of change led to the formation of Greek-Catholic parishes in the country, which became a topic discussed by the highest hierarchs of the Roman-Catholic Church and the representatives of the Greek-Catholic Church. Those parishes were also going to be set up in the Lubusz Land, one of them being founded in Międzyrzecz. ; This is one of the oldest parishes representing this denomination, set up in Poland after World War II, and the endeavours to establish it date back to 1956. The followers of the Greek-Catholic Church in Międzyrzecz and its area appeared there mainly due to the forced resettlement actions during the Operation Vistula [Akcja ?Wisła?] in 1947. ; After the October thaw which created new opportuni- ties, an attempt was made to create the structures of the Greek-Catholic Church in Międzyrzecz. The members of the local branch of the Ukrainian Social-Cultural Association, headed by one of the leaders - Jan Furtak - also actively participated in those initiatives. Nevertheless, the process of setting up the parish structures encountered resistance from the local community comprising both the clergy and Roman-Catholic worshippers. The communist authorities would also pose obstacles in acquiring premises intended for the needs of the Greek Catholics. ; Eventually, the consent to celebrate Greek-Catholic services in one of the Międzyrzecz churches was obtained. Fr. Michał Pasławski was the one who committed himself to taking care of the Greek-Catholic community. The official foundation of the Greek-Catholic parish in Międzyrzecz took place in 1958. Located in Międzyrzecz, the Greek-Catholic parish dedicated to Cyril and Methodius is still in operation today. At present, it belongs to the deanery of the City of Zielona Góra which forms the structures of the Wrocław-Gdańsk diocese (eparchy).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

129-142

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II