Object structure

Creator:

Koteluk, Daniel

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Biblioteka w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w województwie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku = The rural settlement`s library in Czerwieńsk, Zielona Góra province between 1949 and 1956

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

Czerwieńsk - biblioteki ; powiat zielonogórski ; polscy komuniści ; kolektywizacja ; Plan 6-letni ; library ; Zielona Góra District ; Polish communists ; collectivization ; six-year economic plan

Abstract_pl:

Biblioteka w Czerwieńsku w powiecie zielonogórskim już od powstania w 1949 roku była monopolistą w zakresie udostępniania książek w lokalnej społeczności. Jednak jej upolityczniony, z woli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, księgozbiór powodował, że w coraz większym stopniu rezygnowali z korzystania z niego ludzie po 20 roku życia. Skutek tego był taki, że w kwietniu 1956 roku ujawniono, że liczba ?żywotnych? czytelników wynosiła 129 osób. ; Ich wybory lekturowe były takie same jak w innych regionach kraju. Dominowała w nich rodzima lub obca klasyka dziewiętnastowieczna autorstwa: Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Hansa Christiana Andersena, jak również Lwa Tołstoja oraz Iwana Turgieniewa. Zapoznawano się również z twórczością amerykańskiego pisarza Theodore`a Dreisera; rosyjskiego, a zarazem radzieckiego literata Anatola Winogradowa; a także Michała Szołochowa. ; System szkolno-propagandowy prawdopodobnie wymuszał czytanie w tej placówce książek z zakresu polskiej literatury współczesnej, odzwierciedlającej normy realizmu socjalistycznego autorstwa np. Tadeusza Konwickiego. Natomiast nie znajdowały one uznania wśród starszych odbiorców, którzy unikali też publikacji, jak to określono, społeczno-naukowych, rolniczych oraz technicznych.

Abstract:

The library in Czerwieńsk, Zielona Góra District was an only institution that made books available to the local community at the time it was established in 1949. The book collection, having been politicized by the Polish United Workers? Party, has made people above 20 years of age increas- ingly reluctant to use it. As a result, it was announced in April of 1956 that the number of active members was 129 people. ; The choice of topics of their books was the same as in other parts of the country. It was dominated by native or foreign 19th century classics written by: Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Hans Christian Andersen, as well as Lew Tołstoj and Iwan Turgieniew. Readers made themselves familiar with works of an American writer Theorore Dreiser, both Russian and Soviet writer Anatol Winogradow and Michał Szołochow. ; The school-propagand system probably forced the people to read the Polish contemporary literature in the library, written by, for example, Tadeusz Konwicki, which reflected the norms of socialist realism. They were, however, not recognised among older audiences, who also avoided socio-scientific, agricultural and technical publications.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

143-157

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II