Object structure

Creator:

Halczak, Bohdan

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

"Akcja lubelska" na Ziemi Lubuskiej w 1951 roku = "Action Lublin" in the region of Lubuska Land in 1951

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

Polska ; ZSRR ; Ziemia Lubuska ; wymiana terytorium ; przesiedlenia ludności ; Poland ; USSR ; Lubuska Land ; the exchange of territories ; displacement of people

Abstract_pl:

W 1951 roku nastąpiła wymiana terytorium pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Polska przekazała Związkowi Radzieckiemu obszar o powierzchni 480 km2. Związek Radziecki przekazał Polsce takie samo terytorium. Na obszarze przekazanym przez Polskę Związkowi Radzieckiemu mieszkało około 14 tys. Polaków. Zostali oni przesiedleni na inne tereny państwa polskiego. 1306 osób zostało osiedlonych w regionie nazywanym Ziemią Lubuską.

Abstract:

The exchange of territory between the Polish Republic and the Union of Soviet Socialist Republics took place in 1951. Poland gave the Soviet Union an area of 480 km square. The Soviet Union gave Poland the same territory. In the area submitted by Poland to the Soviet Union there were about 14,000 Poles. They were resettled to other areas of the Polish state. 1,306 people have been settled in the region called Lubuska Land.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

159-168

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II