Object

Title: Technical and technological analysis of individual wastewater treatment systems = Techniczna i technologiczna analiza indywidualnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków

Creator:

Jakubaszek, Anita ; Stadnik, Artur

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Abstract_pl:

W artykule scharakteryzowano najczęściej wybierane przez inwestorów indywidualne mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Na podstawie zebranych informacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej przeprowadzono analizę techniczno-technologiczną urządzeń. Oceniano przyjętą technologię, budowę, system pracy, zastosowane sterowanie oraz warunki eksploatacji i efektywną pracę oczyszczalni. ; Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono ograniczone możliwości stosowania oczyszczalni działających w technologii osadu czynnego w układzie przepływowym z uwagi na trudność w utrzymaniu stabilnej pracy całego systemu. Optymalnym rozwiązaniem oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw są rozwiązania pracujące w technologii osadu czynnego w systemie SBR oraz technologie hybrydowe.

Abstract:

The article characterises most frequently selected by investors individual mechanical and biological sewage treatment systems. On the basis of gathered information and technical documentation, technical and technological analysis of the devices was conducted. Assessfactors include technology, structure, workflow, control, exploitation conditions, and sewage treatment system effectiveness. ; On the basis of conducted analysis, limited possibility of using activated sludge wastewater treatment in a flow system was established due to the difficulty of stabilizing the whole system. An optimal solution for individual wastewater treatment system are solutions of activated sludge technology in SBR system and hybrid technologies.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:63715

DOI:

10.2478/ceer-2018-0008

Pages:

87-99

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information