Object structure

Creator:

Macioszek, Łukasz ; Łukaniszyn, Norbert ; Rybski, Ryszard ; Kostecki, Jakub ; Kołodziejczyk, Urszula ; Piotrowski, Krzysztof

Title:

System do zdalnego monitorowania stanu wału przeciwpowodziowego nad Odrą = Remote Odra river flood embankment state monitoring system

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'22

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono architekturę zaproponowanego systemu pomiarowego do gromadzenia i prezentacji bieżących informacji na temat stanu wału przeciwpowodziowego. System cyklicznie gromadzi dane z czujników podłączonych do rejestratora danych, które ostatecznie są przesyłane do serwera. ; Na podstawie analizy zgromadzonych pomiarów można dokonywać oceny stanu wału przeciwpowodziowego, a w razie wystąpienia nieprawidłowości system może generować odpowiednie alarmy.

Abstract:

The article presents the architecture of proposed measurement system for collecting and presenting current information on the flood embankment condition. The system periodically collects data from sensors connected to the data logger, which are finally sent to the server. ; Based on the analysis of collected measurements, the condition of the flood embankment can be assessed and in the case of any irregularities, the system can generate appropriate alarms.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2022 r. w Łagowie

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

57-60

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego