Object structure

Creator:

Szulim, Robert ; Powroźnik, Piotr ; Michta, Emil ; Piotrowski, Krzysztof ; Koropiecki, Igor

Title:

Graphical user interface in the SmartRiver system = Graficzny interfejs użytkownika w systemie SmartRiver

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'22

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W referacie zaprezentowano koncepcję zbudowania aplikacji internetowej na potrzeby realizacji graficznego interfejsu użytkownika w systemie SmartRiver. Omówiona zostanie koncepcja współpracy z modułem przetwarzania danych z rozproszonych czujników pomiarowych oraz prezentacji informacji o działaniu systemu na mapach geograficznych.

Abstract:

The paper presents the concept of building a web application for the implementation of the graphical user interface in the SmartRiver system. The concept of cooperation with the data processing module from distributed measurement sensors and the presentation of information about the operation of the system on geographic maps will be discussed.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2022 r. w Łagowie

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

97-100

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego