Object structure

Creator:

Wołoszyn, Kamil ; Michta, Emil ; Piotrowski, Krzysztof

Title:

Modular AI applications following the Sens4U approach = Modułowa aplikacja sztucznej inteligencji bazująca na rozwiązaniu Sens4U

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'22

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono koncepcje uniwersalnego, modułowego narzędzia, które umożliwi szybką budowę aplikacji AI. Celem koncepcyjnego narzędzia jest uniwersalność w zakresie zmiany środowiska, a także integracja różnych typów czujników w celu wykonania określonego zadania. Zastosowanie rozwiązania Sens4U ułatwi cały proces budowy aplikacji AI oraz uprości proces testowania.

Abstract:

This paper presents the concepts of a universal, modular tool that will enable rapid development of AI applications. The goal of the conceptual tool is versatility in terms of changing the environment, as well as integration of different types of sensors to perform a specific task. The use of the Sens4U approach will facilitate the entire process of building AI applications and simplify the testing process.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2022 r. w Łagowie

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

117-120

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego