Creator:

Markiewicz, Michał

Title:

Wątki antropologii filozoficznej w nauce o literaturze Kazimierza Wyki

Subject and Keywords:

antropologia filozoficzna ; filozofia ; Irzykowski, Karol (1873-1944) ; filozofia człowieka ; Wyka, Kazimierz (1910-1975) ; Brzozowski, Stanisław (1910-1975) ; krytyka literacka ; personalizm ; historiozofia ; filozofia społeczna

Abstract_pl:

Celem niniejszej pracy jest wydobycie antropologiczno-filozoficznych podstaw badań literaturoznawczych Wyki. Nie jest moim zamiarem całościowa rekonstrukcja dorobku krytycznego autora Pogranicza powieści, a jedynie analiza tych zagadnień, które w istotny sposób charakteryzują wątki antropologii filozoficznej w jego nauce o literaturze. W tym kontekście wyeksponować należy pierwszy okres twórczości Wyki, bowiem wtedy kształtowały się jego poglądy krytyczno-filozoficzne, modyfikowane w późniejszym okresie jego działalności. Poglądy te były następstwem reakcji na gwałtowne narastanie totalitarnych koncepcji społeczeństwa, a zarazem świadectwem poszukiwań nowych podstaw całościowej wizji świata w rzeczywistości lat trzydziestych XX wieku.

Description:

promotor: prof. dr hab. Jan Kurowicki, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Instytut Języków Słowiańskich ; recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, dr hab. Jerzy Kochan, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii ; Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2007

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego