Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Gorzyca (kościół filialny) - dzwon (datowanie - pocz. XVI w.)

Subject and Keywords:

Międzyrzecz (powiat) ; inskrypcja ; dzwon ; półwałek ; dzwon spiżowy ; minuskuła ; gmerk ludwisarski ; Gorzyca

Description:

Dzwon spiżowy (sygnatura) zawieszony na drewnianej wolnostojącej dzwonnicy przykościelnej. Na podstawie proweniencji warsztatowej - gmerk (1) jak na dzwonach w Bledzewie, Osiecku i Goruńsku oraz wg przekazu Kohte można przyjąć, że pole inskrypcyjne znajdowało się w górnej części płaszcza (na szyi) umieszczone pomiędzy dwoma rzędami pojedynczych lub podwójnych półwałków. ; Na dole prawdopodobnie trzy półwałki oddzielające płaszcz od wieńca. Kohte, j. w., a także Mertinat, nie wymieniają plakiety przedstawiającej krucyfiks. Ponadto inskrypcja w formie sygli, jak na dzwonie w Popowie. ; Na podstawie analogii można stwierdzić, że przerywniki międzywyrazowe wykonane były w formie heraldycznej lilii. Średnica 35 cm. Tekst inskrypcji w języku łacińskim, prawdopodobnie minuskuła późnogotycka za pomocą sygli. <br><br>Tekst wg Kohte: i(hesus) ' n(azarenus) ' r(ex) ' i(udaeorum) ' (2) (Tłum.: Jezus Nazareński Król Żydowski)<br><br> ; Proweniencja warsztatowa j.w. Wg informacji F. Mertinata, obiekt został zarekwirowany na cele wojenne w latach 1914-1918 (3)

Comment:

1) Merten Jacob, patrz Bledzew; 2) Tekst wg Ewangelii św. Jana 19,19; 3) Mertinat, s. 108-109.

Date:

datowanie - pocz. XVI w.

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego