Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Wyszanowo (kościół filialny) - dzwon (datowanie - pocz. XVI w.)

Subject and Keywords:

Międzyrzecz (powiat) ; dzwon ; półwałek ; siedzisko dzwonne ; jarzmo ; dzwon spiżowy ; Wyszanowo

Description:

Dzwon spiżowy na późnobarokowej wieży kościelnej, zawieszony na drewnianym jarzmie, osadzonym w drewnianym siedzisku dzwonnym. Na podstawie zachowanej fotografii wiadomo, że w górnej części płaszcza znajdowały się dwa pojedyńcze półwałki oraz takie dwa oddzielające płaszcz od wieńca. ; Korona posiadała sześć kabłąków z płytkimi żłobkami. Na krawędzi widoczne nieznaczne wyszczerbienia. Średnica 50 cm. Dzwon nie posiadał inskrypcji. Proweniencja warsztatowa nieznana. Obiekt funkcjonował jeszcze w latach 60-tych XX wieku. Później przechowywany był w kruchcie kościelnej. W 1988 roku zachowany, ale uszkodzony dzwon późnogotycki (oderwana część płaszcza) został przetopiony na nowy dzwon, który jest obecnie używany przez społeczność lokalną. ; Na płaszczu posiada napis: WYSZANÓW / PAR(AFIA) STARY DWÓR 1988. Na odwrotnej stronie plakieta ze św. Józefem i podpis: ŚW. JÓZEF. W górnej części słabej jakości zdobienia akantoidalne i informacja, że dzwon został wykonany w ludwisarni poznańskiej. Jest to informacja o miejscu przetopienia instrumentu późnogotyckiego. W schematyzmie kościelnym z 1928 roku wymieniany jest jeden dzwon późnogotycki oraz trzy inne dzwony z 1924 roku. ; Pierwszy był poświęcony ofiarom I wojny światowej, drugi św. Józefowi - patronowi kościoła, trzeci Matce Boskiej (1). Do dnia dzisiejszego w niszy dzwonnej zachowały się dwa stalowe jarzma, dwa serca oraz jedno jarzmo drewniane, prawdopodobnie pozostałość po dzwonie późnogotyckim. Na wieży znajduje się też dzwon półkulisty (gong) zegarowy. Jest to pozostałość po dawnym folwarku w Wyszanowie (informacja mieszkańców).

Comment:

1) Zob. Westpfahl, s. 8, por.: Kronika parafii w Starym Dworze; Karta zabytku ruchomego w zbiorach WUOZ w Zielonej Górze, delegatura w Gorzowie Wlkp.; Cyraniak, s. 27.

Date:

datowanie - pocz. XVI w.

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego