Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Bledzew (kościół parafialny) - dzwon (datowanie - 1637 r.)

Subject and Keywords:

Międzyrzecz (powiat) ; inskrypcja ; dzwon spiżowy ; majuskuła ; Bledzew ; dzwon zegarowy ; Dembiński, Stanisław (opat) (1571-1641)

Description:

Obiekt pierwotnie od momentu swojego powstania znajdował się na jednej z wież zegarowych bledzewskiego opactwa. Po rozbiórce zespołu klasztornego, ok. 1843 roku, został przeniesiony do kościoła parafialnego św. Katarzyny w Bledzewie. Fundator dzwonu, opat Stanisław Dembiński był następcą Jana V Dłuskiego, pełnił swoją funkcję w latach 1618-1641. ; Dzwon spiżowy, zegarowy. ; Inskrypcja umieszczona w górnej części płaszcza pomiędzy dwoma półwałkami powyżej liści akantu oraz we fragmencie z datą ze względu na brak miejsca, na płaszczu dzwonu poniżej zdobień akantoidalnych. Przerywniki międzywyrazowe w formie rombów. Średnica 60 cm, wysokość bez korony ok. 25 cm. Pole inskrypcyjne, wys. 2 cm. Wys. liter 2 cm.<br><br> ; Język łaciński, majuskuła humanistyczna. Litera "V" systematycznie zamiast litery "U". FR(ATER) ' STANISLAVS ' DEMBINSKI ' DE ' DEMBINY ' ABBAS ' BLEDZOVIENSIS ME ' FIERI ' FECIT ' ANNO / DOMINI ' 1637 ' DIE ' 4 ' DECEMBE(RIS) (Tłum.: Brat Stanisław Dembiński z Dembin, opat bledzewski kazał mnie wykonać dnia 4 grudnia roku pańskiego 1637).<br><br> ; Urodził się w roku 1571, zmarł 10 października 1641 roku. Obok dzwonów zegarowych z Bledzewa, był współfundatorem dzwonu z Zemska, które przynależało do dóbr klasztornych.

Date:

datowanie - 1637

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego