Object structure

Contributor:

Brzezińska, Ewa - red. nauk. ; Jazownik, Maria - red. nauk. ; Jazownik, Leszek - red. nauk. ; Isakowicz-Zaleski, Tadeusz ; Partacz, Czesław ; Kopociński, Krzysztof ; Kopociński, Zbigniew ; Jazownik, Maria ; Jazownik, Leszek ; Ruszczyńska, Marta ; Osadczy, Włodzimierz ; Kulińska, Lucyna ; Kulczycka, Dorota ; Bąk, Patrycja ; Srokowski, Stanisław ; Hładkiewicz, Wiesław ; Mykietów, Bogusław ; Rother, Wilhelmina

Title:

Świat Kresów Wschodnich w literaturze i przekazach historycznych

Subject and Keywords:

Kresy Wschodnie ; Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej ; literatura ; wspomnienia

Description:

seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana ; t. 17 ; Powstawaniu prezentowanej monografii wieloautorskiej przyświecała idea upamiętnienia 75. rocznicy Rzezi Wołyńskiej, będącej apogeum ludobójstwa dokonanego w latach 1939?1947 na południowo-wschodnich rubieżach ziem polskich przez oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, a także 14. Dywizji Waffen SS-Galizien oraz innych ukraińskich formacji współpracujących z hitlerowskimi Niemcami. Swoją tematyką monografia ta nawiązuje do książki "Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce", przygotowanej w celu upamiętnienia 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu (ze wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

monografia ; książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego