Object structure

Creator:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Teatr w filmie. Dramat "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły w interpretacji Krzysztofa Zanussiego = Theatre in celluloid. Krzysz tof Zanuss i?s interpretation of Karol Wojtyla`s "Our God`s Brother"

Group publication title:

Scripta Humana, 10

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; dramat polski-20 w. ; film polski ; Zanussi, Krzysztof (reżyser ; 1939- )

Abstract_pl:

Celem niniejszej pracy jest omówienie filmowego spojrzenia Krzysztofa Zanussiego na dramat Wojtyły "Brat naszego Boga". Cel ten realizowany będzie między innymi dzięki studium obrazów filmowych, zaproponowanych przez reżysera jako jego autorska wizja utworu literackiego, oraz stałemu porównywaniu obu dzieł kultury. Przeprowadzona zostanie analiza głównego problemu ukazanego w filmie, poruszającego nie tylko Karola Wojtyłę u początku drogi kapłańskiej, ale również twórcę kina starającego się zgłębić misterium zrodzenia i dojrzewania w człowieku powołania do stanu duchownego.

Abstract:

At the beginning of the article Karol Wojtyla`s drama "Our God`s Brother" is shown as a cultural good that inspired another artist to speak through it about the problem of being born and growing up as a man with religious vocation. The main purpose of the paper is to present Krzysztof Zanussi`s view on the literary attempt to express the inner truth of Adam Chmielowski (Saint Brother Albert) by young Karol Wojtyla, experiencing his own problem related to the mystery of his calling to the priesthood. ; The director did not create a film strictly about the Elder Brother, as he himself stated in one of the interviews, as then he would have written another scenario completely independent of the vision of the later pope. The movie "Our God`s Brother", according to the intention of the author, was to expose the assumptions of the Rhapsody Theatre or, more precisely, Karol Wojtyla`s "inner drama", and the cathartic and prophetic-kerygmatic functions of the work of art entitled Ecce Homo.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

207-221

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 10

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego