Object structure

Creator:

Kopocińśki, Zbigniew ; Kopociński, Krzysztof

Contributor:

Brzezińska, Ewa - red. nauk. ; Jazownik, Maria - red. nauk. ; Jazownik, Leszek - red. nauk.

Title:

Postawa Ukraińców wobec agresji III Rzeszy na Polskę i okupacji we wspomnieniach polskich lekarzy = Attitude of Ukrainians towards the aggression of the Third Reich against Poland and the occupation in the memories of Polish physicians

Group publication title:

Scripta Humana, 17

Subject and Keywords:

Eastern Borderlands ; Lvov ; genocide ; Volyn ; Ukrainian nationalism ; Kresy Wschodnie ; ludobójstwo ; Lwów ; Wołyń ; nacjonalizm ukraiński

Abstract_pl:

W okresie międzywojennym Ukraińcy stanowili mniejszość narodową zamieszkującą południowo-wschodnie województwa Polski. Duże wpływy mieli tam ukraińscy szowiniści z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którzy nienawidzili Polski. ; Agresja III Rzeszy na Polskę w 1939 r. spowodowała nasilenie się tendencji antypolskich wśród mniejszości ukraińskiej, co ostatecznie doprowadziło do ludobójstwa ludności polskiej na Kresach Wschodnich. W artykule zaprezentowano fragmenty wspomnień polskich lekarzy, którzy w czasie II wojny światowej przebywali we Lwowie i byli naocznymi świadkami wielu dramatycznych wydarzeń.

Abstract:

During the interwar period, Ukrainians were a national minority inhabiting the south-eastern provinces of Poland. The Ukrainian chauvinists from the Organization of Ukrainian Nationalists who hated Poland were of great influence there. ; The aggression of the Third Reich against Poland in 1939 caused the intensification of anti-Polish tendencies among the Ukrainian minority, which ultimately resulted in the genocide of the Polish population in the Eastern Borderlands. The article presents fragments of memories of Polish doctors who during World War II stayed in Lviv and were eyewitnesses of many dramatic events.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

153-164

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 17

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego