Object structure

Creator:

Hładkiewicz, Wiesław

Contributor:

Brzezińska, Ewa - red. nauk. ; Jazownik, Maria - red. nauk. ; Jazownik, Leszek - red. nauk.

Title:

Ze wspomnień mojego dziadka ("Być dobrym człowiekiem, reszta się nie liczy?") = From my grandfather`s memories

Group publication title:

Scripta Humana, 17

Subject and Keywords:

Kresy ; Podole ; Koropiec ; Nowosiołka Koropiecka

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy życia codziennego mieszkańców wsi Nowosiołka Koropiecka. Wielu z nich było zubożałą szlachtą. Ich głównym zajęciem była uprawa żyznej ziemi i hodowla bydła. Ubierali się skromnie i bardzo uroczyście obchodzili rodzinne święta. Życie codzienne urozmaicały biesiady i śpiewy, byli bardzo religijni i regularnie uczęszczali do kościoła. Ich życie, pracę, kłopoty i radości opisuje powyższy pamiętnik.

Abstract:

The article concerns the everyday life of the inhabitants of the village of Nowosiołka Koropiecka. Many of them were impoverished nobility, free from serfdom. Their main occupation for livelihood was the cultivation of fertile land and cattle breeding. They dressed modestly and celebrated family holidays very solemnly. Everyday life was diversified with feasting and singing, they were very religious and attended church regularly. Their lives, work, troubles and joys are depicted in the above memoir.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

225-231

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 17

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego