Title:

Zastosowanie konwertera adresów do zmniejszenia rozmiaru pamięci mikroprogramowanego układu sterującego ze współdzieleniem kodów

Creator:

Kołopieńczyk, Małgorzata

Subject and Keywords:

jednostka sterująca ; mikroprogramowany układ sterujący ; sieć działań ; konwerter adresów ; logika programowalna ; FPGA

Abstract_pl:

Praca dotyczy zagadnienia optymalizacji rozmiaru pamięci jednostki sterującej implementowanej jako mikroprogramowany układ sterujący. Klasyczna metoda implementacji jednostki sterującej jako skończonego automatu stanów pochłania zasoby układów programowalnych, które mogą być w efektywniejszy sposób wykorzystane przez inne bloki projektowanego systemu. W pracy zaprezentowano sposób organizacji mikroprogramowanego układu sterującego, dla algorytmu sterowania opisanego liniową siecią działań, który umożliwia zmniejszenie rozmiaru pamięci jednostki sterującej implementowanej jako mikroprogramowany układ sterujący ze współdzieleniem kodów.

Abstract:

The method of design of Compositional Microprogram Control Unit with Code Sharing is proposed. The proposed method is based on application of special address transformer to form an address of microinstruction on the base of its representation as a "code of operational linear chain, code of component" pair. The proposed method permits to decrease the size of control memory when compared to other methods of such control units design.

Description:

promotor: dr hab. inż. Larysa Titarenko, Uniwersytet Zielonogórski ; recenzenci: prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski, Uniwersytet Zielonogórski, dr hab. inż. Dariusz Kania, Politechnika Śląska

Date:

2007

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego