Object structure

Creator:

Nieporowski, Piotr

Contributor:

Szumigraj, Marcin - red. ; Trębińska-Szumigraj, Ewa - red. ; Zielińska-Pękał, Daria - red.

Title:

Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych = The ethics of covert participant observation as a research method applied in social studies

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 41

Subject and Keywords:

niejawna obserwacja uczestnicząca ; badania jakościowe ; etyka badań naukowych

Abstract_pl:

Celem niniejszego tekstu jest uświadomienie czytelnikowi wagi problemu, jakimi są kwestie etyczne obecne w procesie badawczym, w przypadku gdy za metodę pozyskiwania danych przyjęto obserwację uczestniczącą ukrytą. Dążenie do osiągnięcia tego celu przebiega poprzez wskazanie na najbardziej kontrowersyjne aspekty tej metody, przy odwołaniu zarówno do elementów epistemologii i etyki w klasycznej myśli filozoficznej, jak również do współczesnej próby uregulowania zasad etycznego prowadzenia badań społecznych.

Abstract:

Covert participant observation is an example of ethically controversial quality method applied in social studies. This article presents the main dilemmas faced by researchers analysing difficult environments in order to gather valuable data in the most harmless for the subjects of their research way. The knowledge about the possible strategies is provided by three quoted examples of field research carried out in isolated environments.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

67-76

Source:

Rocznik Lubuski, tom 41, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego