Creator:

Rauba, Ryszard

Title:

Naród w myśli politycznej Róży Luksemburg

Subject and Keywords:

Luksemburg, Róża (1870-1919) ; Narodowa Demokracja (ND) ; Polska Partia Socjalistyczna - Frakcja Rewolucyjna (PPS - Frakcja Rewolucyjna) ; Polska Partia Socjalistyczna - Lewica (PPS - Lewica) ; Polska Partia Socjalistyczna (PPS) ; naród

Abstract_pl:

Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie stanowiska, jakie zajmowała Róża Luksemburg względem problematyki narodowej.Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera syntetyczny rys biografii Róży Luksemburg. Rozdział drugi dotyczy postawy Róży Luksemburg wobec pojęcia narodu. Rozdział trzeci dotyczy stanowiska, jakie zajmowała Róża Luksemburg wobec sprawy polskiej (stosunek do kultury polskiej, do narodu polskiego, do polskich ugrupowań politycznych działających na ziemiach polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku, stosunek do sprawy przywrócenia Polsce niepodległości państwowej). Rozdział czwarty dotyczy stosunku Róży Luksemburg do Zydów, Niemców oraz Rosjan.

Description:

promotor: dr hab. Bohdan Halczak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytet Zielonogóski, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii ; recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. Akademii Pomorskiej; Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, prof. dr hab. Marian Eckert, Uniwersytet Zielonogóski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii ; Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html + pdf files

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego