Object structure

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red. ; Kopczyński, Krzysztof ; Budzyła, Martyna ; Blech, Roksana ; Zwolińska, Barbara ; Mikiciuk, Elżbieta ; Marczak, Mariola ; Radziszewski, Stefan ; Kubasiewicz, Mirosława ; Gołębiowska, Urszula ; Kulczycka, Dorota ; Fimiak-Chwiłkowska, Anna ; Trojanowski, Krzysztof ; Hernik-Młodzianowska, Monika ; Ratajczak, Marta ; Kokorniak, Joanna

Title:

Literatura a film

Subject and Keywords:

kino i literatura ; kino ; literatura ; tematy i motywy

Description:

seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana ; t. 6 ; Relacje między filmem a literaturą układają się rozmaicie. Skrzypczak polemizuje z przebrzmiałą już nieco tezą Karola Irzykowskiego o pasożytowaniu filmu na literaturze, głosząc pogląd o ich symbiozie. Właśnie owa symbioza w sposób najbardziej adekwatny określa zjawisko zaobserwowane przez autorów niniejszego, szóstego już tomu serii naukowej "Scripta Humana". ; Choć wszystkie teksty spaja wspólna idea odniesień do literatury, rozpatrywane są one przez poszczególnych badaczy na różnych płaszczyznach. Najistotniejszy jest w tej książce problem adaptacji, ale nie wyczerpuje on tematu, gdyż film rządzi się swoim prawem i oprócz przeróbek, kopii, przekładów, transpozycji sensów i obrazów z konkretnych dzieł literackich możliwe są pojedyncze aluzje do innych dzieł, trawestacje poszczególnych wątków czy obrazów, rozmaite gry intertekstualne i intersemiotyczne z archetekstami, gatunkami, schematami fabularnymi i tak dalej. ; Publikację charakteryzuje zatem tyle monotematyczność (zaznaczona już w tytule), ile pewien eklektyzm tematyczny, który w pewnym sensie zdradzają nazwy poszczególnych działów. Należy przy tym zaznaczyć, że w oddawanej do rąk Czytelników monografii spotkać można interpretacje adaptacji różnorakich dzieł literackich, poczynając od dzieł klasycznych, należących do kanonu literatury rodzimej czy też światowej, a kończąc na najnowszych tekstach, które cieszą się dużą popularnością i są elementem dzisiejszej kultury masowej. ; Tom obejmuje teksty analizujące różne aspekty i problemy filmowych relacji z szeroko pojętymi tekstami, w tym tekstami kultury, jakimi są komiksy. Analizy nie ograniczają się do produkcji polskich. Obejmują one cały XX i XXI wiek z wyraźnym punktem ciężkości położonym na ostatnich pięćdziesięciu latach.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego