Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Abstract_pl = "Postęp w mechanice materiałów wymaga szerokich, wzajemnie ze sobą powiązanych teoretycznych i doświadczalnych badań właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych. Jest to konieczne szczególnie wtedy gdy stosowane są materiały nowe a także wtedy, gdy istnieje potrzeba opracowania zaawansowanego modelu teoretycznego niezbędnego do opisu procesów fizycznych zachodzących w materiale poddanym złożonemu stanowi naprężenia. Celem tej pracy jest uzyskanie nowych, ogólniejszych danych doświadczalnych dla kruchych materiałów badanych w trójosiowym stanie naprężenia oraz przedstawienie zastosowanej techniki badawczej. W tym celu cylindryczne próbki cegły i zaprawy przebadane zostały przy zastosowaniu dwóch różnych schematów obciążenia trójosiowego a także przy jednoosiowym ściskaniu niezbędnym dla uzyskania danych wstępnych służących do cechowania badanych materiałów. Drugim celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania własnego modelu fenomenologicznego bazującego na mechanice uszkodzenia materiałów oraz na teorii reprezentacji funkcji tensorowych. Porównanie wyników teoretycznych otrzymanych przy użyciu tego modelu z rezultatami badań wykazało zadowalającą ich zgodność."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information