Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Abstract_pl = "Przedstawiono wybrane zapisy \?Wytycznych dotyczących gospodarowania lasami komunalnymi miasta Poznania\?. Dokument traktuje o gospodarce leśnej miasta Poznania i zawiera teoretyczne wytyczne do jej prowadzenia. Artykuł nawiązuje do rekreacyjnego zagospodarowania lasów Poznania i przedstawia kształtowanie w tym zakresie infrastruktury w oparciu o zmieniające się preferencje sposobu spędzania czasu na miejskich terenach leśnych."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information