Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Abstract_pl = "Usuwanie związków azotu w oczyszczalniach hydrofitowych uzależnione jest od wielu czynników fizyczno\-chemicznych i biochemicznych oraz warunków środowiskowych. W artykule przedstawiono opracowanie statystyczne zawartości azotu ogólnego Kjeldahla w złożu hydrofitowym oczyszczalni. Wyniki badań materiału filtracyjnego wykazały, że największą zawartością azotu charakteryzowała się powierzchniowa warstwa gruntu do 20 cm głębokości. Kumulacja azotu malała wraz z penetracją w głąb złoża oraz w kierunku odpływu ścieków z oczyszczalni."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information