Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Abstract_pl = "W artykule przedstawiono wybrane problemy gospodarki w lasach miejskich na przykładzie obszarów leśnych miasta Poznania. Postawiono tezę, że skutki presji rekreacyjnej mogą być ograniczane poprzez racjonalne wyposażanie terenów leśnych w infrastrukturę rekreacyjną. Drugą tezą było stwierdzenie, iż niekontrolowana presja urbanizacyjna stanowi zagrożenie dla stabilności lasów miejskich."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information