Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Abstract_pl = "W pracy przedstawiono koncepcję analizy obserwacji GPS\-RTK \(Real Time Kinematic\) w aspekcie monitorowania obiektów inżynierskich, narażonych na deformacje. Opisano, działający w trybie on\-line algorytm adaptacyjny ślepej separacji dwóch statystycznie niezależnych sygnałów, reprezentujących zmiany modułów wektorów \"zerowych\". W celu wyodrębnienia poszczególnych wahań \(trendu, okresowości\) z obserwowanych sygnałów, dokonano wyrównania wykładniczego sygnałów za pomocą algorytmu wykładniczych średnich ważonych, po czym zastosowano algorytm kontrpropagacji, który działając jako klasyfikator wektorowy eliminował szczątkowe szumy i zniekształcenia. Na tej podstawie ustalono, że sygnały GPS są sygnałami okresowymi nieharmonicznymi, których estymowane podstawowe składowe harmoniczne określają zasadnicze zmiany modułów wektorów \"zerowych\"."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information