Title:

"Łzami by tu pisać potrzeba" : leksykalne właściwości stylu polskiej dydaktyki wierszowanej czasów oświecenia

Creator:

Maćkowiak, Krzysztof (1963- )

Subject and Keywords:

język polski - stylistyka - 18 w. ; język polski - słownictwo - 18 w. ; poezja polska - 18 w. ; stylistyka ; literatura oświecenia ; literatura parenetyczna ; 18 w.

Abstract_pl:

Niniejszą rozprawę wypada wpisać w nurt dokonań systematyzujących dorobek literatury oświeceniowej. Nie można, co naturalne, twierdzić, że zdołamy wyczerpująco omówić wszystkie istotne kwestie dotyczące leksykalno-stylistycznego kształtu dydaktyki wierszowanej z lat 1730-1830. ; Trudno zresztą wyobrazić sobie jakąkolwiek monografię, która spełniałaby wymóg absolutnej kompletności. Każdy badacz dokonuje określonej selekcji analizowanego materiału oraz swoiście rozkłada akcenty logiczne przy jego opracowywaniu. Zgodnie z powyższym twierdzeniem, studium nasze może z pewnością zostać w przyszłości uzupełnione czy rozbudowane. ; Mamy jednak nadzieję, że uda się nam wskazać główne warstwy tworzywa leksykalnego jednego z najżywotniejszych fragmentów oświeceniowego piśmiennictwa oraz zarysować kluczowe prawidłowości wyznaczające sposoby stylistycznego wyzyskania tego materiału.

Abstract:

The data collected in this book do not give an all-embracing panorama of the structure of formal versified didactic of Polish Enlightenment, even on the level of lexical shape, which the author already mentions in the introduction. One might discuss the choice of analyzed texts, and for some readers another comroversial issue would be the selection of certain verbal layers presented in the following chapters. However, it is impossible to avoid such problems in works aspiring to be synthesizing undertakings. The wider the scope of observation, the more marked contours of the panorama must be.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf ; application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego