Object structure

Creator:

Naworyta, Wojciech ; Chodak, Marcin

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych) = Analysis of environmental, social and cultural conditions of lignite extraction in Gubin region

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; ochrona środowiska ; społeczność lokalna ; lignite ; environment protection ; local society

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono analizę uwarunkowań lokalnych górniczego zagospodarowania złoża Gubin. Przedstawiono ogólną charakterystykę złoża w kontekście wielkości zasobów, jakości węgla oraz celowości eksploatacji. ; Przeanalizowano ograniczenia wynikające z warunków glebowych, sposobów zagospodarowania powierzchni terenu, wartości przyrodniczych oraz istniejących form ochrony przyrody. Analizie poddano również gęstość zaludnienia, formy aktywności gospodarczej ludności, stan zabudowy powierzchni terenu złoża. Zwrócono również uwagę na wartości kulturowe czyli obiekty zabytkowe, kościoły, cmentarze.

Abstract:

The work describes analysis of local conditions of lignite extraction from the deposit Gubin. The deposit has been characterized and restrictions for mining due to quality of soils, natural values and nature protection have been presented. ; Analyzed were also social conditions such as population density, infrastructure and economic activity of local people as well as cultural heritage of the area (churches, cemeteries, sights).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

45-55

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego