Object structure

Creator:

Pająk, Marek ; Jasik, Michał

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Poziom akumulacji cynku, kadmu i ołowiu w wierzchniej warstwie gleb leśnych w sąsiedztwie Huty Cynku "Miasteczko śląskie" = The level of Zn, Cd and Pb accumulation in top layer of forest soil in the neighbourhood of metallurgic complex "Miasteczko śląskie"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

zanieczyszczenie środowiska ; gleba ; metale ciężkie ; pierwiastki śladowe ; environment pollution ; heavy metals ; soils ; trace elements

Abstract_pl:

Oznaczono skażenie metalami ciężkimi (Zn, Pb i Cd) ścioły i wierzchniej warstwy gleby (0-20 cm) lasów znajdujących się w sąsiedztwie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie". Zawartość metali ciężkich określono metodą ASA. Na podstawie przeprowadzanych analiz stwierdzono znaczne skażenie metalami ciężkimi środowiska leśnego, przy czym ich stężenia malały wraz z odległością od emitora.

Abstract:

The aim of this paper was to determine the heavy metals (Zn, Pb, Cd) pollution in forest environment in Brynica district of Forest inspectorates Świerklaniec. Determination of their accumulation in top layer of soils horizon and forest litter. Samples of top layer of soils (0-20 cm) and forest litter were taken at 31 systematically located points on the 1500 x 1500 m grid in July 2008. ; The heavy metals contents were measured by Atomic Absorbcion Spectrometry (AAS). The concentration of trace elements was diverse in dependence of studied metal and distance from metallurgic complex "Miasteczko Śląskie". The highest concentrations of studied trace elements were marked in close neighbourhood of "Miasteczko Śląskie". ; Metal pollutants are likely to be contained close to their emission source, these concentrations showed negative correlation with distance from metallurgic complex. The highest accumulations were noted in forest litter. The analyses have confirmed considerable contamination of heavy metals of forest environment in Brynica district.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

112-122

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego