Object structure

Creator:

Galiniak, Grzegorz ; Jarosz, Jerzy

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Rekultywacja terenów pogórniczych w KWB "Sieniawa" sp. Z o.o. = The reclamation of post-mining areas of KWB "Sieniawa" sp. Z o.o.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

górnictwo odkrywkowe ; rekultywacja ; tereny pogórnicze ; reclamation ; opencast mining ; post mining terrains

Abstract_pl:

W poniższym artykule autorzy przedstawiają i charakteryzują proces rekultywacji terenów pokopalnianych na przykładzie KWB "Sieniawa". Prawidłowo przeprowadzona rekultywacja daje szansę na zminimalizowanie negatywnych skutków ingerencji górniczej w środowisko naturalne i powrót do warunków terenowych zbliżonych do stanu sprzed eksploatacji.

Abstract:

The article presents the actual state of reclamation of the post-mining areas of the lignite strip mines of KWB "Sieniawa" Sp. z o.o. Discussed is the development of "Sieniawa" Strip Mine, the issues pertaining to transformation of the land surface resulting from the conducted mining operation, as well as the overall prevailing conditions that are related to land reclamation and development. Presents the data that characterize the reclamation of lands for forestry, agriculture and water management purposes.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

180-188

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego