Object structure

Creator:

Kasztelewicz, Zbigniew ; Zajączkowski, Maciej ; Sikora, Mateusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Potencjał wydobywczy złóż gubińskich ze szczególnym uwzględnieniem złoża Gubin-Zasieki-Brody = The extraction potential of lignite deposits in gubin region with special regard to Gubin-Zasieki-Brody lignite deposit

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; złoże Gubin ; złoże Gubin-Zasieki-Brody ; zagospodarowanie złóż ; lignite ; Gubin lignite deposit ; Gubin-Zasieki-Brody lignite deposit ; utilization of deposits

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono potencjał wydobywczy złóż gubińskich, do których zaliczono złoże "Gubin" oraz "Gubin-Zasieki-Brody". Zaakcentowano przy tym nierównomierne rozpoznanie tych złóż, których wschodnia część udokumentowana jest w najniższej kategorii D. Wyznaczono więc nowe granice zasobów bilansowych złóż gubińskich, a ich potencjał określono uwzględniając Best Available Techniques, jakimi są obecnie bloki 1100 MW.

Abstract:

The thesis presents extraction potential of lignite deposits in Gubin region which include "Gubin" and "Gubin-Zasieki-Brody" lignite deposits. Irregular recognition of a deposits has accepted. Documentation of the eastern part of deposits has been done at the least accurate recognition category "D". The new boundary of balance coal reserves in "Gubin" deposits was defined and their potential taking into account Best Available Techniques which are 1100MW power units.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

28-37

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego