Object structure

Creator:

Antolak, Mariusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Probemy zagosodarowania turystycznego rezerwatów przyrody na przykładzie rezerwatu przyrody "Dolina rzeki Wałszy" = Issues of tourist management of nature reserve: a case study of the Wałsza River valley nature reserve

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Subject and Keywords:

zagospodarowanie turystyczne ; rezerwat przyrody ; Wałsza - rzeka ; zrównoważony rozwój ; inwentaryzacja i waloryzacja ; tourist management ; nature reserve ; Wałsza River, the ; sustainable development ; inventory ; valuation

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wybrane problemy zagospodarowania turystycznego rezerwatów przyrody w Polsce. Problem opisano na przykładzie rezerwatu przyrody "Dolina rzeki Wałszy", na terenie którego dokonano inwentaryzacji i waloryzacji elementów zagospodarowania turystycznego oraz przedstawiono propozycję jego uzupełnienia o nowe elementy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Abstract:

The paper discusses selected problems related to the land management of nature reserves in Poland. This question has been addressed by analyzing a nature reserve located in the Wałsza Rivery valley, where an inventory and valuation of tourist management components have been made, and a proposal put forward as how they could be enriched with new elements according to the principles of sustainable development.

Description:

zeszyt 29 ukazał się jako nr 149 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

14-22

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego