Object structure

Creator:

Rostocki, Leszek

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Energetyczne wskaźniki układów mikrokogeneracyjnych = The energy indicators of micro-cogeneration systems

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Subject and Keywords:

mikrokogeneracja gazowa ; wskaźniki sprawności ; system ciepłowniczy ; analiza energetyczna ; microcogeneration ; performance indicator ; district heating system ; energyanalysis

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono w zarysie podstawowe wskaźniki służące do analizy i oceny energetycznej pracy układów mikrokogeneracyjnych. W pierwszej części artykułu wprowadzono również w zagadnienia mikrokogeneracji, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tych urządzeń w budownictwie mieszkaniowym.

Abstract:

This paper provides an overview of basic energy parameters for the analysis and assessment of micro-cogeneration systems. In the first part of the article author also introduced the issue of using a micro-cogeneration systems in residential buildings.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 29 ukazał się jako nr 149 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

32-41

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego