Object structure

Creator:

Kot-Niewiadomska, Alicja

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ocena stanu środowiska gruntowego w rejonie poprzemysłowym Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" (ZM I) = Assessment of soil environment of "Trzebinia" Metal Company postindustrial area

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

teren poprzemysłowy ; Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia" ; środowisko gruntowe ; postindustrial area ; "Trzebinia" Metal Company ; soil environment

Abstract_pl:

Środowisko gruntowe Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" oraz terenów z nimi sąsiadujących od lat narażone jest na wielokierunkową degradację pochodzącą z różnorodnych źródeł przemysłowych. Badania wykazały ekstremalnie wysokie zawartości wielu pierwiastków, w tym m.in. As, Cd, Cu, Zn i Pb. ; Silne zanieczyszczenie chemiczne obejmuje zarówno teren Zakładów jak również obszary gdzie przez lata rozwijała się zabudowa mieszkalna i mieszkalno-usługowa. Obecnie głównym źródłem zanieczyszczenia w obrębie terenu poprzemysłowego pozostaje niezabezpieczone składowisko zwałów pohutniczych.

Abstract:

Soil environment of Trzebinia Metal Company and adjacent areas for many years are exposed to multi-directional degradation connected with diversity industrial sources. Research results cleary indicate that chemical degradation of examined area is connected with extremely high concentration of As, Cd, Cu, Zn and Pb. The concentration of Ag, Fe, Ni, Mn and Tl are also increased. ; Chemical pollution has been diagnosted on postindustrial area as well as residential and residential-service areas. Today negative influence on soil-wather environment is still present and it is connect with heap of wastes after processing of zinc, lead and copper ore.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-17

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego