Object structure

Creator:

Słobodzian-Ksenicz, Oryna ; Jasiewicz, Marzena ; Nadolna, Marzena ; Szarszewski, Daniel

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Analiza opłacalności wykorzystania energii słońca i wiatru dla budynku jednorodzinnego = The analysis of the economic viability of wind and solar energy use for a detached family house

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 45 (2017)

Subject and Keywords:

budynek jednorodzinny ; energia słońca ; energia wiatru ; opłacalność ; single-family building ; sun energy ; wind energy ; cost-effectiveness

Abstract_pl:

Porównano aktualne koszty projektu wykorzystania energii wiatru i słońca z zasilaniem tradycyjnym oraz oszacowano opłacalność inwestycji. Najbardziej opłacalną inwestycją jest elektrownia wiatrowa, ale nie gwarantuje stałych dostaw energii w roku, dlatego zaproponowano hybrydową i jest to inwestycja opłacalna.

Abstract:

The current project costs of wind and solar energy use have been compared with traditional power sources and the economic viability of the investment has been estimated. The most economically viable investment is a wind power plant but it does not guarantee a continuous energy supply throughout the year. Therefore a hybrid plant has been proposed as an investment economically viable.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 45 ukazał się jako nr 165 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-14

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 45

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego