Object structure

Creator:

Izdebski, Waldemar ; Kursa, Michał

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wykorzystanie danych adresowych w usługach lokalizacyjnych = Use of the address register data in location-based services

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 45 (2017)

Subject and Keywords:

adresy ; PRG ; geokodowanie ; usługi lokalizacyjne ; addresses ; geocoding ; location-based services

Abstract_pl:

Numeracja adresowa należy do podstawowych i najczęściej wykorzystywanych danych przestrzennych. Jednym z jej zastosowań jest wyszukiwanie po adresie poprzez usługi lokalizacji (geokodowania), które dla danego adresu zwracają jego położenie w postaci współrzędnych. W pracy porównano 2 usługi: Usługę Lokalizacji Adresów firmy Geo-System i OpenLS (część geoportalu krajowego). Analiza obejmuje aspekty teoretyczne (ilość danych, ich aktualność, formaty zapytania i odpowiedzi) oraz praktyczne - w postaci testowania funkcjonowania obu usług.

Abstract:

Address register is one of the basic and most commonly used spatial data records. One of its uses is finding addresses in location-based services (geocoding), which for the specified address (city, street, number) return the position in the form of coordinates. The paper presents a comparison of two services: ULA (Usługa Lokalizacji Adresów from Geo-System) and OpenLS (available as a part of the Polish national geoportal). The analysis includes both theoretical aspects (amount of data in the resource, its timeliness, documentation, request and response formats), as well as practical - in the form of testing the performance and accuracy of both services.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 45 ukazał się jako nr 165 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

66-75

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 45

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego