Object structure

Creator:

Kleszcz, Justyna ; Kozłowska, Katarzyna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Zespół agroturystyczny w Drzonkowie, jako dyskurs nad znaczeniem tradycji miejsca = Agrotourimo with equestrian center in Drzonków, as a discours on land tradition

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 45 (2017)

Subject and Keywords:

ośrodek jeździecki ; Drzonków ; stajnia ; pensjonat ; budownictwo wiejskie ; horse riding center ; stables ; riding school ; agroturismo

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie architektury, jako nośnika wiedzy o ciągłości kulturowej miejsca na przykładzie projektu: "Zespołu agroturystycznego z ośrodkiem jeździeckim w Drzonkowie". ; Opracowanie zostało poświęcone zaprojektowaniu zespołu agroturystycznego z ośrodkiem jeździeckim dla 14 koni w miejscu dawnego ośrodka jeździeckiego w miejscowości stanowiącej od niedawna fragment Zielonej Góry. Koncepcja zakłada uzupełnienie funkcjonalne przestrzeni poprzez stworzenie ośrodka rekreacyjnego z nauką jazdy konnej, współpracującego z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie (WOSiR).

Abstract:

The article deals with the issue of architecture as a form of knowledge transition of cultural continuity of a certain area basing on the example of a project: "Agrotourismo with equestrian center in Drzonków". The study was devoted to the design of agrotouristic hub with an equestrian center for 14 horses, at the site of a former equestrian complex, in a place which has recently become a part of Zielona Góra. ; The concept posits complementing functional gaps in the area, by creating a recreation resort offering riding lessons, cooperating with the Regional Center for Sport and Recreation named by Zbigniew Majewski in Drzonkow (WOSiR).

Description:

zeszyt 45 ukazał się jako nr 165 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

98-110

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 45

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego