Object structure

Creator:

Roszak, Maria

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Rycerze czarnego toru" - wizerunek żużlowca-rycerza utrwalony w języku i twórczości kibiców = "The knights of the black track" - the image of the knight speedway rider preserved in the language and speedway fans' works

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Subject and Keywords:

język środowiskowy ; język kibiców żużlowych ; kibice ; żużel ; stereotyp rycerza ; jargon ; language of speedway fans ; supporters ; speedway ; stereotype of the knight

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia wizerunek żużlowca, utożsamianego ze średniowiecznym rycerzem, utrwalony w języku oraz twórczości kibiców wyścigów na żużlu. Materiał językowy wyekscerpowano z haseł, piosenek etc. fanów czarnego sportu oraz z ich wypowiedzi, zamieszczonych w kibicowskich śpiewnikach oraz na forach internetowych. Zasób lingwistyczny wzbogacono o terminologię i słownictwo zawodowe. ; Miłośnicy speedwaya od lat identyfikują zawodników ze średniowiecznymi wojami, nazywając sportowców "rycerzami czarnego toru". Rycerski przydomek nawiązuje między innymi do stroju żużlowców - kombinezonu, przypominającego zbroję, żużlowego motocykla, porównywanego z rumakiem oraz innych analogii, tworząc stereotyp żużlowca-rycerza, funkcjonujący wśród kibiców czarnego sportu. ; Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, wizerunek ów determinuje także kibicowską leksykę środowiskową, operującą wieloma neosemantyzmami, jak "eździec", "Krzyżacy", "zbroja" etc., konotującymi tradycję i kulturę rycerzy średniowiecza.

Abstract:

The article presents the image of the speedway rider, identified with the medieval knight and preserved in the language and works of speedway fans. The language material was excerpted from the slogans, songs etc. of the black sport fans and their statements, published in fan song books and online forums. The linguistic resource was enriched with terminology and professional vocabulary. ; Speedway supporters have been identifying speedway riders with medieval warriors for years, naming them "the knights of the black track". The knight's nickname refers to the speedway riders' outfit, resembling an armour, to the speedway motorcycle, compared to a steed and other analogies, thus creating a stereotype of the knight speedway rider which functions among the black sport fans. ; The observations prove that such an image determines the fan environmental lexis that operates with many neo-semantics, such as "the rider", "the Teutonic Knights", "the armour" etc. connoting tradition and culture of medieval knights.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

131-141

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego