Object structure

Creator:

Myszograj, Sylwia ; Qteishat, Omar

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Potential and limitations of wastewater reuse in the Hashemite Kingdom of Jordan = Możliwości i ograniczenia wykorzystania ścieków oczyszczonych w Jordanii

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Subject and Keywords:

bilans wód ; wykorzystanie ścieków oczyszczonych ; Jordania - gospodarka wodna ; water balance ; wastewater reuse ; agriculture ; Jordan

Abstract_pl:

Jednym z podstawowych sektorów zarządzania gospodarką wodną Jordanii jest strategia ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone są ważnym składnikiem bilansu wodnego Jordanii stanowiąc ok. 15 % zasobów wodnych tego kraju. Szybko rozwijające się rolnictwo, zużywa 64 % ogólnej ilości wody i wymaga szukania jej alternatywnych źródeł. ; Wydajność 22 jordańskich oczyszczalni ścieków wynosi ok. 100 milionów m3/rok. Większość obiektów jest mała, z wyjątkiem oczyszczalni As-Samra, która przyjmuje ok. 80% całkowitej ilości oczyszczanych ścieków. W pracy przedstawiono charakterystykę ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni Al-Balqa (wydajność 11,000 m3/d) na podstawie wartości ChZT, BZT5 i zawiesiny ogólnej. ; Efektywność oczyszczalni Al-Balqa oceniono na podstawie standardów jakości ścieków oczyszczonych obowiązujących w Jordanii i możliwości ich ponownego wykorzystania. Ze względu na wysoką wartość BZT5, ścieki oczyszczone mogą być wykorzystane tylko do nawadniania sadów, trawników, upraw roślin paszowych i lasów.

Abstract:

Jordan represents a typically water constrained economy that is daily confronted with decisions on its water use. With a fast growing population and an expanding agricultural sector, the demand for alternatives of fresh water resources remains imminent. An important strategy for the Jordanian government is to meet the water demand for agricultural sector by producing more treated wastewater. ; In this paper characteristics of wastewater for WWTP Al-Baq'a, for example, weres introduced. Characterization of wastewater was evaluated in terms of measuring chemical oxygen demand, biological oxygen demand, total suspended solids, for the influent and effluent from the plants. ; The performance of the wastewater treatment plants was evaluated and the quality of the reclaimed wastewater was compared with Jordanian Standards to determine its suitability for reuse.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-17

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego