Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Staniszewski, Jakub

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Changes in the production factor?s structures in agriculture in the light of price adjustments. A case study of selected EU countries = Zmiany struktur czynników wytwórczych w rolnictwie w świetle uwarunkowań cenowych. Studium przypadku wybranych krajów UE

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

elastyczność cenowa ; struktura produkcji ; czynniki wytwórcze ; rolnictwo ; UE ; price elasticity ; structure of production ; factors of production ; agriculture ; EU

Abstract_pl:

Przeprowadzone badania dotyczą kwestii oddziaływania cen w rolnictwie i jego otoczeniu na wykorzystywane przy produkcji rolniczej zasoby pracy i kapitału oraz ich produktywność. Celem artykułu jest porównanie w jak dużym stopniu zmiany zachodzące w strukturach wytwórczych rolnictwa wybranych państw UE (Polska, Węgry, Włochy) w latach 1999-2013 wynikały z dostosowań do cenowych uwarunkowań na rynkach produktów rolnych i czynników wytwórczych. ; Przeprowadzone badania dowodzą niskiej elastyczności struktur czynników wytwórczych względem wskaźnika nożyc cen we wszystkich krajach. W przypadku Węgier oraz Polski jest ona szczególnie niska, co można wiązać z jednej strony, z niską kapitalizacją sektora rolnego, z drugiej zaś z występowaniem zjawiska ?zależności od ścieżki? w kontekście komunistycznej przeszłości tych krajów.

Abstract:

The conducted research concerns the issue of the impact of the prices on the volume and the productivity of labour and capital factors. The purpose of the article is to compare to what extend changes in the structures of agricultural production factors in the agriculture of selected EU countries (Poland, Hungary, Italy) in years 1999-2013 are the consequence of adaptation to price conditions on the agricultural products markets and production factors markets. ; The studies prove the low elasticity of production factor structures relative to the price scissors index in the all countries. However, in the case of Hungary and Poland it is particularly low, which can be connected with low capitalization of agriculture in those countries, on the one hand, and the ?path dependency? effect in the context of communist past of these countries, on the other.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0019

Pages:

136-151

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego