Object structure

Creator:

Jaszczak, Roman ; Gołojuch, Piotr ; Wajchman-Świtalska, Sandra ; Miotke, Mariusz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Aspects of forest management in the maintaining of forest environment = Urządzeniowe aspekty kształtowania środowiska leśnego

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Subject and Keywords:

forest ; forest management plan ; objectives of forest management ; legal basis ; las ; plan urządzenia lasu ; gospodarka leśna ; podstawy prawne gospodarki leśnej

Abstract_pl:

Urządzanie lasu to dyscyplina naukowa mająca za zadanie wypracowanie metod prowadzenia lasu zapewniających realizację zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju zasobów leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. ; To dział praktycznego leśnictwa zajmujący się inwentaryzacją i oceną stanu lasu, określeniem zadań hodowlanych i ochronnych oraz sporządzeniem programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa, przede wszystkim na najbliższych dziesięć lat, ale także w dłuższym horyzoncie czasowym. Całość zebranych danych wraz z ich analizą stanowi podstawę planu urządzenia lasu. ; W pracy przedstawiono wybrane aspekty urządzania lasu mające istotne znaczenie z punktu widzenia środowiska leśnego.

Abstract:

Forest management is a scientific discipline designed to develop methods of maintaining forest areas and to ensure the sustainable development of forest resources in terms and conditions of multifunctional forestry. This is a branch of practical forestry which deals with inventorying and assessing the state of forests, defines economic tasks and draws up a program of nature conservation for forest districts. ; The paper presents legal conditions related to the concept of forest management plan, as well as issues related to the area division, planning economic indications and their role for the forest environment. Authors present a forecast of impact of a forest management plan on the forest environment and the Natura 2000 sites.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0001

Pages:

5-15

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego