Object structure

Creator:

Bazan, Bartosz ; Potulska-Bazan, Aleksandra ; Witecki, Kajetan

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Impeller radial velocity and air flow rate influence on copper rougher flotation recovery = Wpływ prędkości obrotowej wirników i stopnia napowietrzenia zawiesiny flotatycjnej na przebieg operacji flotacji głównej miedzi

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Subject and Keywords:

flotation ; copper ores ; liberation ; flotacja ; rudy miedzi ; stopień uwolnienia

Abstract_pl:

W pracy przeprowadzono analizę wpływu składu mineralogicznego nadawy kierowanej do procesu flotacji głównej, wielkości przepływu dozowanego powietrza i prędkości obrotowej wirników na wyniki flotacji miedzi. Produkty procesu zostały poddane analizom chemicznym oraz mineralogicznym z wykorzystaniem systemu MLA. ; Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalizacja uzysku miedzi flotacji głównej w warunkach przemysłowych, limitowana jest obecnością w nadawie uwolnionych minerałów miedzi w skrajnych klasach ziarnowych. ; W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów realizowanych w warunkach przemysłowych i pozytywny wpływ modyfikacji prędkości obrotowej wirników oraz stopnia napowietrzenia zawiesiny flotacyjnej na uzysk miedzi.

Abstract:

A rougher flotation study has been done to analyze the effects of copper feed mineralogy, air flow rate and impeller radial velocity on metallurgical performance. During the performance testing the trials were exposed to metallurgical examining and computerised mineral analysis to establish a size-by-size mineralogy. ; The mineralogical and metallurgical information was compared to the material balance for rougher flotation results. These samples showed that copper recovery optimization should focus on the losses of liberated Cu-minerals and how they are associated with fine particles. The result of variable impeller radial velocity for each flotation cell cascade on metallurgical performance has been explored on a known-sized and an unknown-sized base, to gauge the input from the fine particles. ; An industrial application is discussed in this paper, and it validates that divergence of the impeller radial velocity and air flow has positive influence on the recovery.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0004

Pages:

40-53

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego