Object structure

Creator:

Morawski, Mieczysław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Knowledge sharing processes with the participation of key employees = Procesy dzielenia się wiedzą z udziałem pracowników kluczowych

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

pracownik kluczowy ; dzielenie się wiedzą ; motywowanie pracowników kluczowych ; kapitał ludzki ; key employee ; knowledge sharing ; key employees motivating ; human capital

Abstract_pl:

Podstawowym wśród najważniejszych problemów zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności w relacjach z zarządzaniem wiedzą są badania teoretyczne i ich aplikacyjna weryfikacja pod kątem warunków, motywów i metod skłaniających pracowników kluczowych przedsiębiorstw do przekazywania wiedzy pracownikom o niskich kwalifikacjach. Kluczowy personel to najwyższej klasy profesjonaliści. Zaliczamy do nich najwyższy szczebel zarządzania, kadra kierownicza z długoletnim okresem zatrudnienia w firmie, specjaliści posiadający unikalną wiedzę i umiejętności. Autor prezentuje wyniki badań oparte na badaniach ankietowych próby pięćdziesięciu przedsiębiorstw działających w Polsce.

Abstract:

The fundamental of the most important problems of human capital management, especially in relation to knowledge management is theoretical research and application verification conditions, motives and methods to encourage key employees of companies to communicate the knowledge of low-skilled workers. Key personnel represent top-class professionals. They include top managers, senior executives of long-term employment in a company and specialists presenting unique knowledge and skills. The Author presents research findings based on questionnaire surveys made up of a sample consisting of fifty companies operating in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0052

Pages:

23-37

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego