Object

Title: Knowledge sharing processes with the participation of key employees = Procesy dzielenia się wiedzą z udziałem pracowników kluczowych

Creator:

Morawski, Mieczysław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

Podstawowym wśród najważniejszych problemów zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności w relacjach z zarządzaniem wiedzą są badania teoretyczne i ich aplikacyjna weryfikacja pod kątem warunków, motywów i metod skłaniających pracowników kluczowych przedsiębiorstw do przekazywania wiedzy pracownikom o niskich kwalifikacjach. Kluczowy personel to najwyższej klasy profesjonaliści. Zaliczamy do nich najwyższy szczebel zarządzania, kadra kierownicza z długoletnim okresem zatrudnienia w firmie, specjaliści posiadający unikalną wiedzę i umiejętności. Autor prezentuje wyniki badań oparte na badaniach ankietowych próby pięćdziesięciu przedsiębiorstw działających w Polsce.

Abstract:

The fundamental of the most important problems of human capital management, especially in relation to knowledge management is theoretical research and application verification conditions, motives and methods to encourage key employees of companies to communicate the knowledge of low-skilled workers. Key personnel represent top-class professionals. They include top managers, senior executives of long-term employment in a company and specialists presenting unique knowledge and skills. The Author presents research findings based on questionnaire surveys made up of a sample consisting of fifty companies operating in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46273

DOI:

10.2478/manment-2013-0052

Pages:

23-37

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information