Object

Title: The concept of social responsibility in non-governmental organizations = Koncepcja społecznej odpowiedzialności w organizacjach pozarządowych

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiona została idea społecznej odpowiedzialności, która jest właściwa dla nowoczesnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Dokonano analizy współzależności rynku i sektora pozarządowego. Przedstawiono uzasadnienie dla istnienia instytucji non-profit, jako podmiotów wypełniających lukę pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a państwem. Podjęto próbę udowodnienia, że charakterystyczne dla społecznej odpowiedzialności biznesu, uniwersalne zasady, znajdują zastosowanie również w zarządzaniu podmiotami sektora pozarządowego.

Abstract:

The paper presents the idea of social responsibility, which is adequate for modern and efficient management of the enterprise. The analysis of the interdependence of the market and non-governmental sector has been made. The article includes the presentation of the justification for the existence of non-profit institutions as the entities that bridge the gap between the sector of enterprises and the state. The attempt has been made to prove that the universal principles, typical of corporate social responsibility, could be also applied in the management of non-governmental sector entities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46279

DOI:

10.2478/manment-2013-0056

Pages:

81-94

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information