Object

Title: Possibilities of usage meta-analysis method in economic research area = Możliwości stosowania meta analizy w badaniach ekonomicznych

Creator:

Gondek, Anna

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje metodę metaanalizy pokazując jej istotę, główne elementy, etapy prowadzenia badania, a także ukazując wady i zalety. W oparciu do dostępne w bazach naukowych źródła literaturowe dokonano przeglądu badań ekonomicznych, w których wykorzystano metaanalizę. Badania te przyporządkowano do dwunastu grup tematycznych. Dwie grupy były najbardziej liczne, były nimi: (1) badania makroekonomiczne w takich obszarach jak wzrost i rozwój ekonomiczny zagadnień z obszaru efektywności pracy, jakości kapitału ludzkiego, postaw wobec organizacji, a także szeroko rozumianej konkurencyjności.

Abstract:

The article presents the method of meta-analysis showing its essence, main elements, steps of carrying out research, as well as showing the advantages and disadvantages. In the support to available scientific bases of the source body of the literature, the author checked the economic studies, in which meta-analysis was used and divided them into twelve subject groups. Two group were the most numerous, they were: (1) macro-economics in such subject as development and growth economics, sustainable development, national accounts, public budgeting and finance and (2) management, especially about productivity, quality of human capital, organizational attitude, and widely understood competitiveness.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46282

DOI:

10.2478/manment-2013-0059

Pages:

124-133

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information