Object

Title: Dynamic capabilities and knowledge management = Koncepcja dynamicznych zdolności i zarządzanie wiedzą

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

Koncepcja dynamicznych zdolności i zarządzanie widzą Koncepcja dynamicznych zdolności powstała i rozwinęła się w wyniku integracji teorii ewolucyjnej, teorii kosztów transakcyjnych, koncepcji organizacyjnego uczenia się i wiedzy ukrytej. W efekcie pozwala ona na osłabienie istotnych dychotomii teorii zarządzania strategicznego, w tym szczególnie dotyczącej ,,wewnętrznych i zewnętrznych? czynników, której przełamanie jest w obecnych uwarunkowaniach szczególnie aktualne. Znajdująca się w centrum uwagi koncepcji dynamicznych zdolności wiedza firmy dotycząca proaktywnego zarządzania zasobami dla kształtowania ich nowych kombinacji i uzyskiwania w ten sposób przedsiębiorczej renty jest szczególnie ważne dla konkurowania w gospodarce wiedzy. ; Podejście oparte na dynamicznych zdolnościach ujawnia perspektywy całościowej analizy różnych aspektów strategii firmy, szczególnie ważne dla zapewnienia długookresowych sukcesów firmy, takich jak przedsiębiorczość, zarządzanie zmianami i konkurencyjność w oparciu o wiedzę. Koncepcja dynamicznych zdolności ujawnia w istocie nowy mechanizm kształtowania się przewag konkurencyjnych, charakterystyczny dla innowacyjnej i informacyjnej gospodarki. Mechanizm ten opiera się nie tylko na posiadanych przez firmę zasobach wiedzy ukrytej (jej kluczowych strategicznych aktywach), lecz przede wszystkim na jej zdolnościach do uzyskiwania korzyści ekonomicznych z posiadanej wiedzy jako aktywów. Można postawić tezę, iż koncepcja dynamicznych zdolności znajduje się w centrum procesu kształtowania nowego paradygmatu strategii firmy i nowego etapu teorii zarządzania strategicznego.

Abstract:

The dynamic capabilities concept was formed and has been developed by integration of evolutionary theory, transaction cost theory, and the organisational learning and tacit knowledge concepts. As a result, it helps to weaken essential dichotomies of the strategic management theory, especially those relating to ?internal and external? factors, a task that is of particular topical interest in today?s environment. The concept has at the centre of its attention the knowledge of the firm on how to manage its resources proactively in order to form new asset combinations and thereby capture economic rent. This knowledge is of particular importance if firms are to compete in the knowledge economy. The dynamic capabilities paradigm opens up perspectives for the all-encompassing analysis of various business strategy aspects, especially those that are crucial in ensuring a firm?s long term success, such as entrepreneurship, change management or knowledge-based competitiveness. ; The concept of dynamic capabilities reveals what in fact amounts to a new mechanism of developing competitive advantages, one that is characteristic of innovative, information driven economy. This mechanism is founded not just on the firm?s pool of tacit knowledge (its key strategic asset), but primarily on the firm?s ability to capture economic returns from its knowledge assets. An argument may be put forward that the dynamic capabilities concept is at the core of a new strategy paradigm being formulated, and forms part of a new stage in strategic management theory.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46272

DOI:

10.2478/manment-2013-0051

Pages:

8-22

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information