Object

Title: Organic functions in a multiple economic entity - localization options. Case study = Funkcje organiczne w wieloczłonowym podmiocie gospodarczym - warianty lokalizacyjne. Studium przypadku

Creator:

Sobotkiewicz, Dariusz

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

Celem opracowania jest rozpoznanie miejsca realizacji funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowej oraz określenie ich stopnia centralizacji i koncentracji. Opracowanie ma charakter teoretyczne ? empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono zależności jakie zachodzą między funkcjami zarządzania, podstawowymi i pomocniczymi. Wskazano na ich nierozdzielność, zintegrowanie. Ponadto ukazano zmiany zachodzące w obszarze funkcji wywołane stosowaniem m.in. wybranych koncepcji zarządzania. W części końcowej rozważań teoretycznych ukazano macierz w ujęciu podmiotowym rozmieszczenia funkcji organicznych. Weryfikacja założeń teoretycznych zwłaszcza wariantów lokalizacji funkcji stanowi przedmiot rozważać części empirycznej opracowania. Badania przeprowadzono we wszystkich zakładach niemieckiego koncernu z branży motoryzacyjnej. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie funkcje organiczne są realizowane w poszczególnych przedsiębiorstwach koncernu oraz jaki jest ich stopień centralizacji i koncentracji? Opracowanie kończy się prezentacją wniosków oraz spisem literatury.

Abstract:

Objective of this study is to identify localizations of fulfilling organic functions within organizational structure in a multiple economic entity and determination of the degree of their centralization and concentration. The nature of this elaboration is theoretical and empirical. The theoretical part presents depending that takes place in management, basic and auxiliary functions. Their inseparability was indicated, they are integrated. What is more, changes in the function areas, for instance caused by use of various management concepts, were shown. In the final part of the theoretical considerations matrix is shown in terms of subject distribution of organic functions. Empirical part focuses on verifying the theoretical assumptions, especially function location. The research had been conducted in all of the subsidiaries of a German automotive industry concern. The following research question was pursued: What organic functions are fulfilled in the subsidiaries and what degree of centralization and concentration is present? Elaboration ends with presentation of conclusions and references.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46277

DOI:

10.2478/manment-2013-0054

Pages:

54-69

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information