Object

Title: Reallocation of organic functions on the example of domestic subsidiary - a case study = Realokacja funkcji organicznych na przykładzie krajowej spółki zależnej - studium przypadku

Creator:

Sobotkiewicz, Dariusz

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

W opracowaniu poruszono problem funkcji organicznych w kontekście zmian ich lokalizacji na przykładzie krajowej spółki zależnej będącej częścią holdingu. W części teoretycznej opracowania wykazano, iż ewolucja struktury organizacyjnej oraz zmiana w postrzeganiu roli jednostek zależnych w całym holdingu wpływa na realokację funkcji organicznych. W części empirycznej natomiast podjęto próbę identyfikacji zmian jakie zaszły w rozmieszczeniu funkcji na poziomie spółki zależnej oraz rozpoznano jak te zmiany wpłynęły na przekształcenia struktury organizacyjnej. Opracowanie kończy podsumowanie, w którym wyartykułowane główne wnioski z badań.

Abstract:

This elaboration discusses organic functions problem with respect to changes of their distribution based on an example of a domestic subsidiary that is a part of a holding. The theoretical part shows that the evolution of organizational structure and the change in the perception of the role of subsidiaries in the entire holding affect the reallocation of organic functions. ; The empirical part looks closely at the attempt to identify the changes that took place in organic functions placement at the level of a subsidiary as well as recognition how the changes affected organizational structure transformation. The elaboration ends with a summary in which the main findings of research are presented.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51085

DOI:

10.2478/manment-2014-0046

Pages:

119-133

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information