Object

Title: Routines in the process of organizational evolution = Rutyny w procesie organizacyjnej ewolucji

Creator:

Stańczyk-Hugiet, Ewa

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zarysowanie modelu poznania organizacyjnej ewolucji uwzględniającego rutyny. Organizacyjna ewolucja wymaga wyjaśnienia i zrozumienia mechanizmów rozwoju, czyli różnicowania, selekcji i retencji. Koniecznym jest także określenie obiektu ewolucji. Z badań wynika, że tym obiektem są organizacyjne rutyny. Dla badań ważne jest ustalenie rodzajów rutyn organizacyjnych. ; Z logiki Nelsona i Wintera wynika, że rutyny przejawiają się jako rutyny operacyjne, rodzajowe i tzw. search. W efekcie ustaleń poczynionych w artykule zaproponowano model poznania organizacyjnej ewolucji, w którym rutyny organizacyjne są obiektami wpływającymi na wzorzec zachowania organizacji, a tym samym jej efektywność, która w ujęciu ewolucyjnym przejawia się przetrwaniem organizacji.

Abstract:

The purpose of this article is to outline the cognitive model of organizational evolution taking into account the routines. Organizational evolution requires explanation and understanding of the mechanisms of development: variation, selection and retention. It is necessary also to define the object of evolution. The research results show that organizational routines constitute that object. As for the research purposes, it is important to determine the types of organizational routines. ; The logic of Nelson and Winter presents that routines appear as operating, generic, and search ones. As a result of the findings in the article, a cognitive model of organizational evolution has been proposed, in which organizational routines are the objects that affect the pattern of organization's behavior and consequently its effectiveness, which in evolutionary terms is manifested by organization's survival.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51082

DOI:

10.2478/manment-2014-0043

Pages:

73-87

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information